MIL-aktuellt


Föreningen skickar regelbundet ut ett informationsbrev till sina medlemmar, MIL-aktuellt. Här kommer tidigare utgåvor av brevet att läggas upp i PDF-format. 

För att få nästa utgåva av MIL-aktuellt via e-post, bli medlem i föreningen! För 2023 är medlemsavgiften 120 kr. Ytterligare familjemedlemmar som bor på samma adress betalar 80 kr. Betalning görs till MIL:s plusgirokonto 79 24 40-0. Vid betalning anger du namn, e-post (som sedan MIL-aktuellt kommer att skickas till) och tel-nr.