Historik


Grunden till Föreningen Musik I Linköping lades år 1970 då några entusiaster bestämde sig för att tillsammans förädla musiklivet i Linköping med omnejd. En av de stora frågorna som engagerade dem var avsaknaden av ett konserthus i Linköping. För att samla musikintresserade människor bildade de 1971 Intresseföreningen Musik i Linköping, MIL.


Snart därefter tog konserthusfrågan all kraft och en stor manifestation 1974 blev utställningen ”Musikens Hus i Linköping” i MIL:s regi. Där redovisades flera placeringsalternativ och konserthusförslag vilket resulterade i att kommunen utlyste en arkitekttävling. Den slutade med ett fullmäktigebeslut 1976 att uppföra det vinnande förslaget ”Aulin” i Trädgårdsföreningen. Genom ändrad majoritet i fullmäktige fullföljdes tyvärr inte beslutet.


Under de kommande åren reste flera personer, engagerade i MIL, runt i såväl Sverige som övriga Europa för att studera nyuppförda konserthus. 1983 startade MIL sin konserthusinsamling för att understryka publikens krav och intresse. 1984 var MIL redo att presentera ett eget förslag: Crusellhallen insprängd i berget i Trädgårdsföreningen med Berwaldhallen som förebild. Inte heller detta förslag ledde till ett konserthus.


Efter att ett Folkets hus med konsertsal – nuvarande Linköping Konsert & Kongress – byggts omvandlades Konserthusfonden 1987 till stiftelsen MIL-fonden. Genom energisk och helt ideell förvaltning har det varit möjligt att dela ut Crusellstipendiet till lovande unga svenska dirigenter sedan 1989. 


År 1998 beslöt MIL:s styrelse att bilda en Sektion Musikdagar i syfte att arrangera Östergötlands Musikdagar. Medlemmar ur MIL medverkar vid planering, administrering, marknadsföring och biljettförsäljning m.m. vid konserterna. Mer information om Östergötlands musikdagar finner ni på deras egen hemsida: http://musikdagar.com/


Hedersmedlemmar

Genom åren har ett antal personer valts in som hedersmedlemmar i föreningen. Antingen för enstaka extraordinära insatser, eller för lång och trogen tjänst. Utan dessa personer skulle inte föreningen vara där den är idag och vi är mycket tacksamma för deras engagemang.


 • Sten Westholm
 • Åke Vretblad
 • Nils-Holger Areskog
 • Otto Freudenthal
 • Bertil Nilsson
 • Bertil Mårtensson
 • Helena Eriksson
 • Björn Eriksson
 • Elisabeth Nilsson
 • Arne Nilsson
 • Lars Neselius
 • Leo Wijkmark
 • Folke Örn
 • Staffan Mårtensson
 • Ulla-Britt Persson
 • Bo Geidne